Yasal Uyarılar

mikroifadeleronline.com internet sitesi Oğuz Benlioğlu’na ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır.

Bu site, kullanıcılarının online eğitim videoları ve online testler aracılığıyla yeni bilgiler edinmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

1. mikroifadeleronline.com internet sitesindeki tüm materyaller Oğuz Benlioğlu’na aittir. Site içeriğinde bulunan eğitim içeriklerinin, uygulamaların, yazılımların, görsel, video, fotoğraf ve illüstrasyonların, 3D modellemelerin hakları sahiplerine ve uluslararası tescilli markalara aittir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, ticari ya da kişisel amaç dahil izin almaksızın hiçbir şekilde kullanamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

2. mikroifadeleronline.com, içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. İçerik bilgilerinin kullanılmasından doğan dolaysız veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

3. mikroifadeleronline.com, diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler “olduğu gibi” sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiçbir garanti verilmemektedir. mikroifadeleronline.com, bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğuna dair hiçbir konuda garanti vermez.

4. Kullanıcılar, mikroifadeleronline.com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan mikroifadeleronline.com’un hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde mikroifadeleronline.com’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında mikroifadeleronline.com’a şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

5. mikroifadeleronline.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, mikroifadeleronline.com web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden mikroifadeleronline.com ve/veya Oğuz Benlioğlu’na web sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Oğuz Benlioğlu’nun yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. mikroifadeleronline.com, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm ve şart, yayın tarihinden itibaren tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

7. mikroifadeleronline.com web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Oğuz Benlioğlu’nun hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Oğuz Benlioğlu hiçbir şekilde sorumlu değildir.

8. Bu site ve içeriği, Oğuz Benlioğlu’nun izni olmadan, hangi kullanıcı tipine bağlı olursa olsun; çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine tekrar konulamaz, ticari ya da kişisel amaç dahil izin almaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz, eğitim ve seminerlerde faydalanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

WWW.MİKROİFADELERONLİNE.COM sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş anlamış ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Oğuz Benlioğlu’na ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HMK uyarınca Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Oğuz Benlioğlu tarafından beyan ve işbu mikroifadeleronline.com Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

©. mikroifadeleronline İnternet Sitesinde yer alan İnternet sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır.